Identiteetinhallinta ja pääsynhallinta (IAM)

Turvaamme asiakkaidemme kasvua digitalisoituvassa maailmassa. Nyt ja tulevaisuudessa jokainen meistä on lukuisten tietojärjestelmien käyttäjä eli meillä on digitaalinen identiteetti lähes kaikessa mitä teemme — puhutaan sitten pankkiasioinnista tai taksilla ajamisesta. Identiteetinhallinta ja pääsynhallinta tekevät työstä sujuvampaa, koska tarvittaviin palveluihin pääsy on aina helppoa ja nopeaa, turvallisuudesta tinkimättä.

Spellpoint on Suomen johtava palveluyritys ja pioneeri identiteetinhallinnan ja pääsynhallinnan (Identity and Access Management, IAM) alueilla. Olemme toimittaneet IAM-ratkaisuja vuodesta 2000. Spellpointin asema ainoastaan IAM-palveluihin keskittyneenä organisaationa on kokoluokassaan ainutlaatuinen.

Palvelemme kaiken kokoisia asiakkaita, sadasta identiteetistä yli 100 000 identiteettiin. Lisäksi asiakkaidemme ulkoisia identiteettejä, kuten heidän asiakkaitaan, on useassa tapauksessa monin verroin enemmän. Vankan kokemuksemme ansiosta tiedämme, mitkä ratkaisut toimivat parhaiten ja osaamme auttaa välttämään IAM-hankkeiden sudenkuopat.

Spellpointin IAM-palvelut kattavat mm. seuraavat alueet:

 • Identiteetinhallinta (Identity Management, IdM)
  • Käyttövaltuuksien hallinta käyttäjän aloittaessa, poistuessa tai vaihtaessa työroolia
  • Asiakasidentiteettien ja organisaation muiden ulkopuolisten käyttäjien käyttövaltuuksien hallinta
 • Pääsynhallinta (Access Management, AM)
  • Käyttäjien tunnistaminen sekä helppo ja turvallinen kirjautuminen laitteesta ja paikasta riippumatta
  • Kertakirjautuminen (Single Sign-on, SSO) & federoitu identiteetinhallinta, kirjautuminen kaikkiin järjestelmiin yhdellä salasanalla
 • IAM-ratkaisut yrityskauppatilanteissa
  • Nopealla aikataululla toteutettavia, usein salassa pidettäviä projekteja

Lue, miksi IAM on tärkeää…

Kokonaisvaltaiset identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) palvelut

Spellpointin IAM-palvelut: identiteetinhallinta IdM, pääsynhallinta AM, kertakirjautuminen SSO, SIEM
Spellpoint Talonmies Spellpoint Luotsi Spellpoint Seppä Spellpoint Pikkupilotti

Spellpointin IAM-palvelut ovat ratkaisu organisaationne kaikkiin identiteetinhallinnan ja pääsynhallinnan tarpeisiin.

 • Spellpoint Luotsi kartoittaa nykytilan, tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet
 • Spellpoint Pikkupilotti on organisaatiosi ensimmäinen, nopea ja kustannustehokas IAM-toteutus
 • Spellpoint Seppä takoo tarpeitanne vastaavan IAM-kokonaisratkaisun nyt ja tulevaisuudessa
 • Spellpoint Talonmies huolehtii IAM-ympäristönne häiriöttömästä toiminnasta ja vastaa sen arkisista kehityshankkeista

Tervetuloa tehostamaan toimintaa, parantamaan tietoturvaa ja alentamaan IT-kustannuksia älykkäillä IAM-ratkaisuilla!

Spellpoint Luotsi kartoittaa suuntasi

Selvitämme IAM-tarpeenne ja teemme täydellisen toteutussuunnitelman.

Spellpoint Luotsi auttaa ymmärtämään nykytilanne — miten identiteettejä hallitaan tällä hetkellä ja missä identiteettitietoa on. Tarjoamme kokonaiskuvan tavoitetilastanne ja opastamme, miten sinne päästään. Yli 15 vuoden kokemuksemme IAM-hankkeista takaa, että Spellpoint Luotsi opastaa organisaationne nopeimmin hyötyjä tuovien kehityskohteiden äärelle. Autamme teitä kymmenien IAM-projektien kokemuksella päättämään, miten suunnitelmasta edetään totutusvaiheeseen niin, että vältätte karikot ja pääsette suorinta tietä maaliin. Korkea asiakastyytyväisyytemme kertoo, että saatamme Luotsi-projektit nopeasti ja kustannustehokkaasti parhaaseen lopputulokseen.

Spellpoint Luotsi:

 • Kartoittaa kanssanne IAM-tarpeenne ja –tavoitetilanne
 • Selvittää organisaationne IAM-nykytilan
 • Laatii organisaatiotanne parhaiten palvelevan suunnitelman ja kuinka nykytilasta päästään tavoitetilaan
 • Esittelee organisaatiollenne yksityiskohtaisen ratkaisuehdotuksen aikatauluineen ja budjetteineen

 

Nämä lupaamme:

 • Nykytilan, tarpeiden ja tavoitetilan seikkaperäinen dokumentointi
 • IAM-ratkaisun toteutussuunnitelma, joka sisältää ratkaisuarkkitehtuurin, aikataulun, suosituksen vaiheistuksesta sekä budjetin

Spellpoint Pikkupilotti auttaa nopsasti liikkeelle

Luomme ensimmäisen asteen identiteetinhallinnan toteutuksen, perusoikeudet uudelle työntekijälle.

Spellpoint Pikkupilotti käynnistää vauhdikkaasti IAM-hankkeenne. Spellpoint Pikkupilotti tekee organisaatiollenne toimivan perusarkkitehtuurin, jonka päälle on helppo laajentaa ja rakentaa. Nopean tuotannon ansiosta hyödyt ja takaisinmaksu (ROI) realisoituvat rivakasti. Näin teille jää arvokkaita resursseja IAM-ratkaisun laajentamiseen ja jatkokehitykseen.

Spellpoint Pikkupilotti:

 • Tekee identiteetinhallinnan toteutuksen, jossa HR:n lisämäämä uusi työntekijä saa automaattisesti AD-oikeudet
 • On tuotantokäyttöön viety valmis identiteetinhallinnan ratkaisu

 

Nämä lupaamme:

 • Korkealaatuinen pilotti- tai tuotantokäytössä oleva identiteetinhallinnan toteutus
 • Järjestelmän toimintakuvaus
 • Ehdotus jatkotoimenpiteistä

Spellpoint Seppä takoo valmiin IAM-ratkaisun

Toteutamme tarpeitanne vastaavan IAM-ratkaisun rautaisella ammattitaidolla.

Spellpoint Seppä toteuttaa sen sisältöisen ja kokoisen identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisun, joka palvelee teitä parhaiten. Spellpoint Seppä alkaa takoa joko Spellpoint Luotsin tai teidän suunnitelmienne pohjalta. Jaamme toteutuksen priorisoituihin työpaketteihin, joiden kanssa etenemme ketterästi tai toivomallanne toteutustavalla. Spellpointin raudanluja ammattitaito varmistaa onnistuneen IAM-toteutuksen, joka alkaa tuottaa nopeasti hyötyjä paremman tehokkuuden ja kohonneen tietoturvan myötä.

Spellpoint Seppä:

 • Sopii ratkaisun tavoitteet ja laajuuden
 • Tekee yksityiskohtaisen projektisuunnitelman, joka sisältää muun muassa projektimallin, roolituksen, aikataulun, budjetin, työnjaon ja mittarit
 • Toteuttaa projektin Kanbanilla tai toivomillanne menetelmillä
 • Vie testausten kautta projektin tuotantoon

 

Nämä lupaamme:

 • Tarpeitasi vastaavan IAM-ratkaisun
 • Mitattavia liiketoimintahyötyjä
 • Siirtää tuotantoympäristö Spellpoint Talonmiehen huolenpitoon

Spellpoint Talonmies tarjoaa huoletonta huolenpitoa

Tuemme ja kehitämme IAM-ratkaisuanne yli 15 vuoden kokemuksella.

Spellpoint Talonmies takaa teille rauhaisan yöunen. Talonmies valvoo, että IAM-ratkaisunne tarjoaa käyttäjille aina laadukkaat palvelut. Häiriötilanteissa Spellpoint Talonmies toimii ripeästi ja ammattitaidolla ongelman korjaamiseksi. Raportoimme järjestelmänne toiminnasta ja teemme ehdotuksia, miten sitä kannattaa kehittää entistä turvallisemmaksi, varmemmaksi ja paremmin käyttäjiä palvelevaksi. Spellpoint Talonmies varmistaa, että IAM-järjestelmänne pysyy aina ajan tasalla ja kehittyy. Kun IAM-ratkaisunne toimii moitteettomasti, saatte parhaat hyödyt investoinnistanne.

Spellpoint Talonmies Flex:

 • Joustava tukipalvelu tarpeidenne mukaan

Spellpoint Talonmies Pro:

 • Kattava kiinteähintainen tukipalvelu
 • Rajoitukseton häiriötuki

 

Räätälöitävät optiot molempiin palveluihin:

 • Vasteajat tarpeidenne mukaan
 • Ennakoiva ylläpito
 • On-site-tukihenkilö
 • Jatkettu palveluaika
 • Palveluaikojen ulkopuolinen hälytystuki
 • Järjestelmämuutokset ja pienkehitys

IAM-ratkaisut yrityskauppatilanteissa (M&A)

Yrityskauppatilanteessa uudet käyttäjät on yleensä liitettävä osaksi organisaation identiteetinhallintaa ja mahdollistettava tarvittavat valtuudet ja pääsy järjestelmiin. On tärkeää, että tarvittavat käyttövaltuudet säilyvät sovitusti ja että uusia käyttövaltuuksia voidaan hallita tehokkaasti määrästä riippumatta. Loppukäyttäjien näkökulmasta olennaista on mahdollisimman helppo ja huomaamaton siirtymä.

Spellpointilla on vankka kokemus yrityskauppatilanteista. Olemme onnistuneet luomaan erittäin hyviä käytäntöjä IAM-haasteiden ratkaisemiseen, oli kyseessä sitten yhdistyminen, osto tai myynti.