Tehokkuutta ja tietoturvaa IAM-palveluilla

Tietoturvan keskiössä on käyttäjien hallinta

Juuri nyt eletään digitalisaation aikaa, jossa perinteinen tietoverkkoihin perustuva tietoturva ei enää riitä. Keskiöön nousevat identiteetinhallinta (IdM) ja pääsynhallinta (AM). Miksi näin on? Koska liike-elämässä, järjestöissä ja julkishallinnon organisaatioissa hallinnoitava tieto ja järjestelmät ovat poikkeuksetta luonteeltaan sellaisia, että niihin ei voida antaa samaa pääsyä kaikille henkilöille.

Identiteetin ja pääsynhallinta turvaa digitalisaation. Kuinka teillä ylläpidetään käyttäjiä ja käyttöoikeuksia?

Yrityksen sisäisiä hyötyjä

 • Paranna tehokkuutta tarjoamalla henkilöstölle helppo, nopea ja asianmukainen pääsy.
 • Nosta työtyytyväisyyttä ja vähennä turhautumista paremmalla käytettävyydellä.
 • Varmista tietoturva asianmukaisesti rajoitetuilla ja ajallaan poistetuilla oikeuksilla.

Asiakkaisiin liittyviä hyötyjä

 • Paranna kilpailukykyä tarjoamalla asiakkaille helppo pääsy ja vaivaton käyttökokemus.
 • Nosta asiakashankinnan konversioastetta 30 – 80 %.
 • Varmista asiakkaidesi tietoturva ja tietosuoja (GDPR).

IAM-palvelut

Tarjoamme IAM-palveluita kaikkiin tarpeisiinne - konsultointia, pilotointia, toteutuksia sekä tukea ja ylläpitoa.

 • Luotsi Luotsi – IAM-konsultointi Luotsi kartoittaa organisaatiosi IAM-hallinnan nyky- ja tavoitetilan nopeasti. Kartoituksen perusteella Luotsi rakentaa organisaatiollesi etenemismallin ja -strategian. LUE LISÄÄ
 • Pilotti – IAM käyttöön kuukaudessa Pilotti käynnistää IAM-hankkeenne vauhdikkaasti. Pilotti tekee organisaatiollenne toimivan perusratkaisun, jonka päälle on helppo laajentaa ja rakentaa. LUE LISÄÄ
 • Seppä – IAM-toteutus Seppä toteuttaa sen sisältöisen ja kokoisen identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisun, joka palvelee teitä parhaiten. Seppä alkaa takoa joko Loihde Trust Spellpoint Luotsin tai teidän suunnitelmienne pohjalta. LUE LISÄÄ
 • Talonmies – IAM-tuki Talonmies valvoo, että IAM-ratkaisunne tarjoaa käyttäjille aina laadukkaat palvelut. Häiriötilanteissa Talonmies toimii ripeästi ja ammattitaidolla ongelman korjaamiseksi. LUE LISÄÄ
 • hovimestari Hovimestari – Identiteetinhallintaa palveluna Hovimestari huolehtii koko IAM-ratkaisusta puolestasi. Voit jättää lisenssit, palvelimet ja tukitoimet Hovimestarin hoidettavaksi ja keskittyä olennaiseen. LUE LISÄÄ
 • leipuri Leipuri – Kevyt IAM-ratkaisu Leipuri on kevyt IAM-ratkaisu ja auttaa organisaatiotasi ottamaan IAMin perusasiat haltuun, helposti ja kustannustehokkaasti. LUE LISÄÄ

IAM-ratkaisut

Identiteetin- ja pääsynhallinta (Identity and Access Management, IAM) koostuu useista eri osa-alueista. Meiltä saatte ratkaisut kattavasti näihin kaikkiin.

 • Identiteetinhallinta (IdM) – käyttövaltuushallinta Keskitetyllä IdM-ratkaisulla hallitaan käyttövaltuuksia läpi organisaation. Identiteetinhallinta tehostaa toimintaa ja parantaa tietoturvaa. LUE LISÄÄ
 • Pääsynhallinta – Access Management Pääsynhallinta (Access Management, AM) huolehtii käyttäjien pääsystä järjestelmiin ja suojaa järjestelmiä asiattomalta käytöltä. LUE LISÄÄ
 • Kertakirjautuminen – SSO Kertakirjautumisella (Single Sign-On, SSO) helppo ja vaivaton pääsy useisiin järjestelmiin ja palveluihin yhdellä kirjautumisella. LUE LISÄÄ
 • Asiakkaiden IAM – Customer IAM – CIAM Asiakasidentiteetinhallinnan ratkaisulla mahdollistat asiakkaillesi helpon ja turvallisen pääsyn palveluihisi sekä huolehdit tietosuojasta. LUE LISÄÄ
 • Ylläpitokäyttäjien pääsynhallinta (PAM) Ylläpitokäyttäjien pääsynhallinta (Privileged Access Management, PAM) turvaa IT-järjestelmien ylläpidossa tarvittavat tunnukset ja yhteydet. LUE LISÄÄ
 • Identiteettien hallinnointi (IGA) Identiteettien hallinnointi (Identity Governance and Administration - IGA) tarjoaa näkyvyyden organisaation digitaalisiin identiteetteihin ja niihin liitettyihin käyttöoikeuksiin sekä tarjoaa helpon ja säännöllisen tavan katselmointiin. LUE LISÄÄ

Tehokkuutta ja säästöä yrityksellesi

 • 1 miljoona € suoria säästöjä vuodessa keskitetyllä identiteetinhallinnan (IdM) ratkaisulla; 5000 henkilön organisaatio
 • 3 kk ROI loppukäyttäjän salasanapalautus -ratkaisulla ~1400 henkilön organisaatio
 • 33% nopeampi käyttöoikeuksien myöntämisprosessi keskitetyllä identiteetinhallinnan ratkaisulla (IdM) ~5000 henkilön organisaatio
 • 100 000 € säästöä lisenssi- ja pilvipalvelukuluissa keskitetyllä identiteetinhallinnalla (IdM) ~20 000 henkilön yritys

Asiakkaidemme kokemuksia

 • Pilotin keskeisenä etuna on erityisesti se, että on mahdollista lähteä kevyesti liikkeelle. Ei tarvitse syödä norsua kerralla, vaan voi edetä pienin askelin.

  - Petri Kaustinen, tietohallintojohtaja Viria Oyj – Lue lisää
 • Loihde Trust Spellpoint on valittu Tampereen korkeakoulusäätiön IAM-tukikumppaniksi. Loihde Trust Spellpointin tehtäviin lukeutuvat jatkossa IAM-häiriöratkaisun tuki, IAM-valvonta, ylläpitokonsultointi, arkkitehtuurityöpajat, versiopäivitykset ja jatkokehitys.

  - – Lue lisää
 • Loihde Trust Spellpoint is a partner we can fully rely on. They have competent resources. They show good customer oriented approach. They respond quickly to the enquiries we are sending to them. In communication, they are very open and easy to go with.

  - Bart Rammelaere, Outokumpu Oyj – Lue lisää
 • Loihde Trust Spellpoint auttoi meitä löytämään meille sopivan lähestymistavan identiteetin- ja pääsynhallintaan (IAM) ja antoi meille arvokasta apua oikeiden ratkaisujen valinnassa.

  Loihde Trust Spellpointin IAM-pilotti oli onnistunut, antoi arvokasta lisätietoa ja helpotti päätöstä siirtyä täyteen tuotantokäyttöön.

  - Juha Allonen - Tallink Silja – Lue lisää