Miljoonapotti tarjolla – Keskitä IAM

04/04/2016 | Kirjoittanut: Petteri Aatola | Aihe: IAM, Identiteetinhallinta (IdM)

Keskitetty ja automatisoitu käyttäjähallinta eli IAM maksaa itsensä takaisin vuodessa ja tuottaa sen jälkeen sileitä euroja.

Uusi työntekijä tulee taloon. Parhaassa tapauksessa hänellä on sähköpostilaatikko valmiina. Portit muihin työn teolle välttämättömiin järjestelmiin ovat sen sijaan kiinni. Myyntireskontra, erppi, työajanseuranta, laskutusjärjestelmä, matkalaskuohjelma ja asiakashallinta eivät toimi.

Esimies pyytää, kun ehtii, käyttöoikeudet ja tunnukset ulkoistetusta it-tuesta. Kunkin tunnuksen saaminen kestää kahdesta neljään päivään. Päiviä ja viikkoja kuluu. Uusi työntekijä turhautuu, kun ei pääse näyttämään osaamistaan. Turhautumisen lisäksi palaa rahaa.

Laskimme vuosi sitten asiakasprojektissamme, että 500 uuden työntekijän käyttöoikeuksien kirjaaminen manuaalisesti maksoi tietohallintokuluina 120 000 euroa vuodessa. Nämä eurot voidaan säästää henkilöstöhallinnon tietojärjestelmään liitetyllä keskitetyllä ja automatisoidulla käyttäjähallinnalla eli IAM-järjestelmällä (identity acccess management). Kun uusi työntekijä kirjataan työntekijäksi hr-järjestelmään, hän saa automaattisesti käyttöoikeudet ja tunnukset tarvitsemiinsa järjestelmiin.

Uusi työntekijä joutuu manuaalisen prosessin aikana odottamaan pääsyä työkaluihinsa. Hukka-ajasta syntyy tietohallintokuluja suurempi menetys. Esimerkkiyrityksessämme tulonmenetys oli 600 000 euroa vuodessa.

IAM-järjestelmä tuottaa suorien säästöjen ja tulonmenetysten ehkäisyn lisäksi joukon epäsuoria säästöjä. Kaikille tietojärjestelmille yhteinen käyttäjähallintajärjestelmä vähentää esimerkiksi käyttäjäkirjauksissa tapahtuvien virheiden määrää ja myös virheiden korjaaminen helpottuu. Aikaa kuluu vähemmän ja euroja säästyy.

Keskitetty käyttäjähallinta parantaa tietoturvaa ja riskienhallintaa sekä suojaa organisaatiota vahingollisten tapausten aiheuttamilta maineriskeiltä. Nämäkin voidaan muuttaa euroiksi. Arvioimme yhdessä asiakkaamme kanssa niiden arvoksi noin 750 000 euroa vuodessa.

Keskitetyn käyttäjähallinnan tuottamat vuosisäästöt nousivat yhteensä pariin miljoonaan euroon. Käyttäjähallintajärjestelmäprojektin hinta oli noin miljoona. Ei siis ihme, että asiakkaamme johtoryhmä teki investointipäätöksen tietohallintojohtajan esittämän ROI-laskelman perusteella.

Perustamme nämä ja parikymmentä muuta yksityiskohtaista laskelmaa asiakkaan antamiin perustietoihin. Olemme kehittäneet ROI-laskennan metodia yli 15 vuotta ja tehneet laskelmia hyvin erilaisille organisaatioille.

Säästöt syntyvät eri organisaatioissa eritavalla. Finanssialan yrityksissä suurimmat hyödyt saadaan riskienhallinnan ja tietoturvan kohentumisesta. Työntekijäintensiivisissä palvelu- ja teollisuusyrityksissä korostuvat puolestaan prosessien tehostumisesta saatavat säästöt.

Tärkeintä on muistaa, että kaikki organisaatiot hyötyvät keskitetystä ja automatisoidusta käyttäjähallinnasta, ja nämä hyödyt voidaan aina laskea euroina.

Kuinka paljon sinun organisaatiosi haluaa parantaa tehokkuutta ja tienata modernilla käyttäjähallinnalla?

Petteri Aatola
Johtaja, Identity and Access Management