Luotsi ja Pilotti avasivat Virialle IAM:n pikaväylän

Viria pääsi käsiksi IAM:n hyötyihin kevyellä aloituksella

”Pilotin keskeisenä etuna on erityisesti se, että on mahdollista lähteä kevyesti liikkeelle. Ei tarvitse syödä norsua kerralla, vaan voi edetä pienin askelin.

Petri Kaustinen, tietohallintojohtaja Viria Oyj

Tieto- ja turvateknologian ratkaisutoimittaja Viria työllistää yli 700 henkilöä ja koostuu useasta eri yhtiöstä. Spellpointin Luotsi olikin luonteva tapa aloittaa ja kartoittaa erilaiset toimintamallit sekä saada näkemys toimintojen yhtenäistämisestä. Kun nykytila ja tarpeet oli selvitetty, jatkettiin Pilotin avulla eteenpäin.

”Pilotin keskeisenä etuna on erityisesti se, että on mahdollista lähteä kevyesti liikkeelle. Ei tarvitse syödä norsua kerralla, vaan voi edetä pienin askelin.”

Virian tavoitteena on ensivaiheessa automatisoida työntekijöiden tunnusten luonti ja poisto sekä yhdenmukaistaa käytäntöjä eri yhtiöissä.

”Meillä on pitkälti nojattu manuaaliprosesseihin. HR:n ja IT:n käyttäjähakemiston integrointi ja tunnusten luomisen ja poistamisen automatisointi helpottaa niin esimiesten kuin työntekijöidenkin arkea. Myöhemmin kokonaisuuteen on mahdollista liittää myös muita järjestelmiä.”

Virialla pidetään tärkeänä sitä, että Spellpoint on vetänyt projektia hyvin eteenpäin ja hakenut aktiivisesti kehityskohtia. Yhteistyö on sujunut Virian näkökulmasta kevyesti ja sopivan vauhdikkaasti.

”Tilannetietoisuutta on aktiivisesti ylläpidetty eri vaiheissa. Sujuvaa ja oma-aloitteista toimintaa luvatussa aikataulussa.”

Petri Kaustinen, tietohallintojohtaja Viria Oyj

IAM käyttöön kuukaudessa? 

Spellpoint on valittu Tampereen korkeakoulusäätiön käyttövaltuushallinnan IAM-tukikumppaniksi
”Spellpoint on valittu Tampereen korkeakoulusäätiön IAM-tukikumppaniksi. Spellpointin tehtäviin lukeutuvat jatkossa IAM-häiriöratkaisun tuki, IAM-valvonta, ylläpitokonsultointi, arkkitehtuurityöpajat, versiopäivitykset ja jatkokehitys.”
Spellpoint on Outokummun luotettu IAM-kumppani
”Spellpoint is a partner we can fully rely on. They have competent resources. They show good customer oriented approach. They respond quickly to the enquiries we are sending to them. In communication, they are very open and easy to go with.”
Bart Rammelaere, Outokumpu Oyj
Case Tallink Silja: Spellpointin Luotsi ja Pikkupilotti -palvelut auttoivat asiakasta etenemään
”Spellpoint auttoi meitä löytämään meille sopivan lähestymistavan identiteetin- ja pääsynhallintaan (IAM) ja antoi meille arvokasta apua oikeiden ratkaisujen valinnassa.

Spellpointin IAM-pilotti oli onnistunut, antoi arvokasta lisätietoa ja helpotti päätöstä siirtyä täyteen tuotantokäyttöön.”
Juha Allonen - Tallink Silja
Teollisuusyritys hyödynsi Spellpointin Luotsi palvelua onnistuneesti
”Teetimme IAM-gap-analyysin Spellpointilla. Analyysissä saatiin silloisesta arkkitehtuurista ja tilanteesta helposti ymmärrettävä kuva ja nähtiin selkeästi seuraavat prioriteetit sekä pidempiaikaiset, suuremmat linjat. Parin vuoden aikana analyysiprojektin jälkeen suurin osa tärkeistä muutoksista on saatu toteutettua ja vietyä tuotantoon.”
IAM Product Manager, teollisuusyritys, noin 15 000 käyttäjää
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Essote) varautuu uudistuksiin ja kehittää identiteetinhallintaa
”Pyrimme siihen, että jokaisella on oikea-aikaiset käyttöoikeudet tietojärjestelmiin, joihin on oikeutettu pääsemään. Olemme kyenneet tehostamaan prosessejamme sekä helpottamaan esimiesten työtä, joiden määrä myös kaksinkertaistui alkuvuodesta 2017. Muista yksiköistä meille tulleet esimiehet ovat olleet yllättyneitä siitä, että sähköinen prosessi toimii näin hienosti. Henkilötiedot pysyvät nyt paremmin ajan tasalla muissakin järjestelmissä, kuten kulunvalvonnassa.”
Keijo Korhonen - ESSOTE Lue lisää