Outokumpu

Spellpoint on Outokummun luotettu IAM-kumppani

”Spellpoint is a partner we can fully rely on. They have competent resources. They show good customer oriented approach. They respond quickly to the enquiries we are sending to them. In communication, they are very open and easy to go with.”
Bart Rammelaere, Outokumpu Oyj
Case Tallink Silja: Spellpointin Luotsi ja Pikkupilotti -palvelut auttoivat asiakasta etenemään
”Spellpoint auttoi meitä löytämään meille sopivan lähestymistavan identiteetin- ja pääsynhallintaan (IAM) ja antoi meille arvokasta apua oikeiden ratkaisujen valinnassa.

Spellpointin IAM-pilotti oli onnistunut, antoi arvokasta lisätietoa ja helpotti päätöstä siirtyä täyteen tuotantokäyttöön.”
Juha Allonen - Tallink Silja
Teollisuusyritys hyödynsi Spellpointin Luotsi palvelua onnistuneesti
”Teetimme IAM-gap-analyysin Spellpointilla. Analyysissä saatiin silloisesta arkkitehtuurista ja tilanteesta helposti ymmärrettävä kuva ja nähtiin selkeästi seuraavat prioriteetit sekä pidempiaikaiset, suuremmat linjat. Parin vuoden aikana analyysiprojektin jälkeen suurin osa tärkeistä muutoksista on saatu toteutettua ja vietyä tuotantoon.”
IAM Product Manager, teollisuusyritys, noin 15 000 käyttäjää
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Essote) varautuu uudistuksiin ja kehittää identiteetinhallintaa
”Pyrimme siihen, että jokaisella on oikea-aikaiset käyttöoikeudet tietojärjestelmiin, joihin on oikeutettu pääsemään. Olemme kyenneet tehostamaan prosessejamme sekä helpottamaan esimiesten työtä, joiden määrä myös kaksinkertaistui alkuvuodesta 2017. Muista yksiköistä meille tulleet esimiehet ovat olleet yllättyneitä siitä, että sähköinen prosessi toimii näin hienosti. Henkilötiedot pysyvät nyt paremmin ajan tasalla muissakin järjestelmissä, kuten kulunvalvonnassa.”
Keijo Korhonen - ESSOTE Lue lisää
Halton päätyi toteuttamaan keskitetyn identiteetinhallinnan NetIQ:n Identity Manager (IdM) -ratkaisulla koko organisaationsa laajuisesti, kattaen noin 1500 henkilöä yhteensä yli 30 maassa.
”Keskitetyn identiteetinhallinnan toteuttaminen on ollut toistaiseksi koko työurani merkittävin uuden teknologian kehityshanke. Henkilötiedot ovat nyt reaaliaikaisesti ajan tasalla, ja pystymme nyt optimoimaan työntekijöidemme käytössä olevia lisenssejä sekä käyttöoikeuksia. Automaattisen AD-tilien luomisen lisäksi NetIQ IdM on integroitu muun muassa Salesforceen sekä internet-sivustomme portaaliratkaisuun. Seuraavaksi se yhdistetään SAP-järjestelmäämme.”
Aki Saxén Director, Information Technology Lue lisää