Luotsi – IAM-konsultointi

Luotsi
"Katso­taanpas tätäkin."
-Rune, Spellpoint Trustin luotsi

Vaikeus hahmottaa kokonaisuutta?

Identiteetin- ja pääsynhallinnan kokonaistilanne organisaatiossa on usein vaikeasti hahmotettavissa. Avoimia kysymyksiä on liikaa ja epätietoisuus ahdistaa.

Veijo (nimi muutettu), 42-vuotias IT Manager, suoristaa beigeä slipoveriaan. Hän on juuri tiedostanut, että SAP-käyttäjien oikeuksista saattaa muodostua vaarallisia yhdistelmiä. Mitä tapahtuisi, jos esimerkiksi työntekijät pääsisivät vahingossa näkemään kaikkien palkkatiedot?! Veijo valahtaa tapojensa mukaisesti hetkeksi pöydän alle uikuttamaan...

Tilanne ei ole niin hankala kuin luulet

”Jaa-a, opp-ppopp-ppo, on se. Otetaanpa ihan rauhassa”, toteaa Rune ja astelee vakain askelin paikalle. Rune rakastaa navigointia, myös sivutuuleen, ja laivaan nousu vaikeassakin aallokossa onnistuu helposti.

Vuosikymmenten kokemuksen koulimana Loihde Trust Spellpointin Luotsi auttaa muodostamaan selkeän kuvan organisaationne IAM:n nykytilanteesta.

Kun tilanne on kartoitettu, Luotsi laatii yhdessä organisaationne kanssa etenemissuunnitelman. Siinä kerrotaan mm. kuinka käyttäjätunnukset saadaan keskitettyyn hallintaan, miten päästään kertakirjautumisiin ja kuinka identiteetin- ja pääsynhallinta hoidetaan työntekijän elinkaaren eri vaiheissa. Tavoitteena on purjehtia kohti tyyntä tulevaisuutta, karikot välttäen.

Oikea suunnitelma juuri sinun reitillesi

Jokaisen asiakkaan lähtötilanne ja tavoitteet ovat erilaisia. Siksi Luotsi ei tarjoa valmiiksi paketoituja ratkaisuja tai vaadi asiakkaalta juuri tietyn tuotteen käyttöä.

Navigointisuunnitelma tehdään asiakaslähtöisesti: Osalle organisaatioita tehokkuus ja automaatio ovat tärkeimmät ohjaavat tekijät, kun taas toisaalla tietoturva, näkyvyys ja vaatimustenmukaisuus ovat ajankohtaisempia asioita. Kaikesta jutellaan yhdessä – asiakas vaikuttaa lopputulokseen eikä maksa turhasta.

”Yksinkertainen verkko on paras kalastusväline, jos tavoitteena on mahdollisimman suuri saalis.” - Rune -

Näin Luotsi etenee

  • Nykytilan kartoitus
    Luotsi kartoittaa tarkasti nykyiset prosessit ja työkalut, lähde- ja kohdejärjestelmät sekä hallinnan nykytilan.
  • Tavoitteen tarkennus
    Luotsi haastattelee organisaatiosi avainhenkilöt, selvittää vaatimukset ja muodostaa kuvauksen organisaation tavoitetilasta.
  • Etenemissuunnitelma
    Luotsi esittää suositellun ratkaisun ja mahdollisen tuotevertailun. Lisäksi Luotsi antaa alustavan arvioin toteutuksesta. Suunnitelma käydään yhdessä läpi ja sovitaan jatkosta.
luotsi


Työvaiheet

tyovaiheet

Mitä luotsauksen jälkeen?

Luotsin tekemän etenemissuunnitelman avulla voit päättää, miten organisaatiosi IAM-haasteisiin vastataan. Kasvanut ymmärrys auttaa hahmottamaan tärkeimmät toimet ja haasteet.

Luotsin työn valmistuttua seuraava luonteva askel on tehdä ensimmäisen asteen IAM-ratkaisu Pilotin avulla tai siirtyä suoraan toteuttamaan kattava IAM-ratkaisu Loihde Trust Spellpointin Sepän johdolla.

IAM-palvelut

Tarjoamme IAM-palveluita kaikkiin tarpeisiinne - konsultointia, pilotointia, toteutuksia sekä tukea ja ylläpitoa.