IAM-ratkaisut

IAM - Käytettävyyttä ja tietoturvaa

Loihde Trust Spellpointin IAM-palvelut auttavat turvaamaan asiakkaidemme kasvua digitalisoituvassa maailmassa. Nyt ja tulevaisuudessa jokainen meistä on lukuisten tietojärjestelmien käyttäjä, eli meillä on digitaalinen identiteetti lähes kaikessa mitä teemme — puhutaan sitten pankkiasioinnista tai taksilla ajamisesta. Identiteetinhallinta (IdM) ja pääsynhallinta (AM) tekevät työstä sujuvampaa, koska tarvittaviin palveluihin pääsy on aina helppoa ja nopeaa, turvallisuudesta tinkimättä. Toimivat IAM-ratkaisut mahdollistavat nämä asiat.

Loihde Trust Spellpoint on Suomen johtava palveluyritys ja pioneeri identiteetinhallinnan ja pääsynhallinnan (Identity and Access Management, IAM) alueilla. Olemme palveluyritys – meillä ei ole omaa tuotetta. Ratkaisumme perustuvat tuotekumppaniemme tuotteisiin, joiden joukosta etsimme kunkin organisaation tarpeisiin parhaiten soveltuvan vaihtoehdon. Asiakaslähtöisesti. Olemme toimittaneet IAM-ratkaisuja vuodesta 2000. Asemamme ainoastaan IAM-palveluihin keskittyneenä organisaationa on kokoluokassaan ainutlaatuinen.

Palvelemme kaiken kokoisia asiakkaita, 100 identiteetistä yli 200 000 identiteettiin. Lisäksi asiakkaidemme ulkoisia identiteettejä, kuten heidän asiakkaitaan, on useassa tapauksessa monin verroin enemmän. Vankan kokemuksemme ansiosta tiedämme, mitkä IAM-ratkaisut toimivat parhaiten ja osaamme auttaa välttämään IAM-hankkeiden sudenkuopat.

Miksi IAM on tärkeää?

Pääsyä tietoon on pystyttävä rajaamaan. IAM mahdollistaa tämän rajaamisen. Käyttäjillä on oltava oikea-aikaisesti pääsy roolinsa mukaiseen tietoon, mutta vain siihen. IAM-järjestelmä toimii parhaiten kun käyttäjä ei edes huomaa sitä. Tällöin käyttäjällä on aina asianmukainen pääsy tarvitsemiinsa tietoihin – helposti ja turvallisesti.

IAM-ratkaisun hyödyt voidaan jakaa karkeasti kahteen isompaan osa-alueeseen: tietoturva ja tehokkuus.

Tietoturva:

Digitalisaation aikakaudella perinteinen tietoverkkoihin perustuva tietoturva ei riitä. Käyttäjien hallinta on nyt tietoturvan keskiössä. Identiteetinhallinta (IdM) ja pääsynhallinta (AM) muodostavat kivijalan, jonka päälle organisaatiot voivat turvallisesti rakentaa digitalisaation. Miksi näin on? Koska liike-elämässä, järjestöissä ja julkishallinnon organisaatioissa hallinnoitava tieto ja järjestelmät ovat poikkeuksetta luonteeltaan sellaisia, että niihin ei voida antaa samaa pääsyä kaikille henkilöille. Käyttäjän tunnistaminen ja pääsyn rajaaminen asianmukaisesti sekä käyttövaltuuksien oikea-aikainen poisto ovat nykyaikaisen organisaation tietoturvan keskiössä.

Tehokkuus:

Tärkeää on myös pystyä hallitsemaan käyttöoikeuksia tehokkaasti. Pääsy haluttuun resurssiin on usein aikakriittistä. Tunnuksien odottelu ja tyhjäkäynti maksavat. Käyttäjätunnusten luominen, poistaminen ja muuttaminen manuaalisesti vie aikaa ja maksaa rahaa. Kun puhutaan tuhansista käyttäjistä, nämä kustannukset ja tehottomuushaitat ovat jo varsin merkittäviä. Liiketoiminta kärsii myös, jos sähköinen palvelu ei ole saatavilla asiakkaillesi. Jos rekisteröityminen, tunnistautuminen ja pääsy palveluusi ei ole riittävän helppoa, asiakkaasi vaihtavat muualle. Toisaalta, jos rekisteröityminen ja palvelusi käyttäminen on vaivatonta, voi se olla asiakkaita houkutteleva kilpailuetu.

IAM-ratkaisut

Identiteetin- ja pääsynhallinta (Identity and Access Management, IAM) koostuu useista eri osa-alueista. Meiltä saatte ratkaisut kattavasti näihin kaikkiin.

  • Identiteetinhallinta (IdM) – käyttövaltuushallinta Keskitetyllä IdM-ratkaisulla hallitaan käyttövaltuuksia läpi organisaation. Identiteetinhallinta tehostaa toimintaa ja parantaa tietoturvaa. LUE LISÄÄ
  • Pääsynhallinta – Access Management Pääsynhallinta (Access Management, AM) huolehtii käyttäjien pääsystä järjestelmiin ja suojaa järjestelmiä asiattomalta käytöltä. LUE LISÄÄ
  • Kertakirjautuminen – SSO Kertakirjautumisella (Single Sign-On, SSO) helppo ja vaivaton pääsy useisiin järjestelmiin ja palveluihin yhdellä kirjautumisella. LUE LISÄÄ
  • Asiakkaiden IAM – Customer IAM – CIAM Asiakasidentiteetinhallinnan ratkaisulla mahdollistat asiakkaillesi helpon ja turvallisen pääsyn palveluihisi sekä huolehdit tietosuojasta. LUE LISÄÄ
  • Ylläpitokäyttäjien pääsynhallinta (PAM) Ylläpitokäyttäjien pääsynhallinta (Privileged Access Management, PAM) turvaa IT-järjestelmien ylläpidossa tarvittavat tunnukset ja yhteydet. LUE LISÄÄ
  • Identiteettien hallinnointi (IGA) Identiteettien hallinnointi (Identity Governance and Administration - IGA) tarjoaa näkyvyyden organisaation digitaalisiin identiteetteihin ja niihin liitettyihin käyttöoikeuksiin sekä tarjoaa helpon ja säännöllisen tavan katselmointiin. LUE LISÄÄ