Auktorisointi

22/02/2018 | Kirjoittanut: | Aihe:

Pääsyoikeuden antaminen; Myönnetään käyttövaltuus, joka määritellään pääsynhallintapolitiikkaan. Käytön aikana pääsynhallinnassa verrataan pääsynhallintapolitiikan tietoja käyttövaltuuksista tunnistautumisesta saataviin tietoihin ja sen perusteella joko myönnetään tai evätään pääsy haluttuun resurssiin/järjestelmään.