Identiteetinhallinta (IdM)

19/02/2018 | Kirjoittanut: | Aihe:

1) Prosessi, jossa identiteetille annetaan yksilöivät tunnistetiedot sekä  annetaan tai poistetaan kyseiseen identiteettiin assosioituja käyttöoikeuksia ja -rajoituksia haluttuihin kohdejärjestelmiin ja -resursseihin.

2) Identiteettien tunnistuksen, auktorisoinnin, roolien ja käyttövaltuuksien hallinta organisaation järjestelmiin ja yli organisaatiorajojen.

3) Prosessit ja politiikat, joiden avulla hallitaan tietyn domainin (esim organisaation) identiteetteihin kytkettyjen attributtien sisältöä, elinkaarta, tyyppiä ja metadataa.

Lue Loihde Trust Spellpointin identiteetinhallinnan palveluista täällä.