Provisiointi

22/02/2018 | Kirjoittanut: | Aihe:

Käyttäjäobjektin ja siihen linkitettyjen attribuuttien luominen kohdejärjestelmään, muokkaminen kohdejärjestelmässä ja poistaminen kohdejärjestelmästä. Provisiointi tapahtuu määritellyn liiketoimintaprosessin mukaisesti joko automaattisesti tietojärjestelmän avulla tai manuaalisesti sarjana henkilöiden tekemiä toimenpiteitä.

Lue lisää provisiointi- ja identiteetinhallinnan palveluistamme.